کیکrخامهfای

عضویت : 1399/04/28
زن
در حال تحصیل💃✍دعا کنیدموفق بشم تواین راه🥺❤
لطفا برای تموم شدن سربازی ودرست شدن شغل همسرم یه صلوات مهمونمون کنید ممنون میشم🥺❤🌹درمن چه میگذرد آن زمان ک جهان در حال گذر است..خواستن همیشه توانستن نیست گاهی داغیست ک بر دل میماند🥀🍂برما گذشت انچه نباید میگذشت...بنظر من پتو کشیدن رو کسی ک خوابه خودش ی روش گفتن دوست دارمه 🥀 ⃟▬▬▭•• اصالت یعنی میتونی خیلی کارها رو بکنی ولی وجدانت اجازه نده..!‌‌‌ ⊰❥ ╭「🌵」:)‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎شآید سنم کم باشه ولی اندازه موهای سرت تجربه دارم!خیلی زود تو اوج جوونی‌ پیر شدم 🤙🏻همه اون روزایی ک زار زدم ازته دلم گذشت دیگه وقت خنده های از ته دلمه!💕توی سه سال پیش گیر کردم چرا؟خدایا شکرت بخاطر همه چی چه‌خوبش چه بدش🙏🏻❤️نه که دوستت نداشته باشم... نه ! فقط میترسم ازت‌... پیچیده‌اي ! همونقدر که نداشتنت سخته، داشتنت هم سخته ! همونقدر که بلدي منو بخندوني،بلدي اشکم رو در بیاري ! همونقدر که مهربوني،همونقدر هم بي تفاوتي ! میدوني آدم نمیتونه کنارت آروم بگیره... ! همونقدر که بلدي امن باشي و آروم،ممکنه آدم رو پرت کني ته دره !🖤