خیــابان_یک_طــرفہ

عضویت : 1397/06/18
زن
30 سال
لیسانس حسابداری

خدا یا شکرت ...

اول گفتم منتظرم خدا لطفش رو شامل حال ما بکنه ، ولی بعد فکر کردم شاید خدا با اجابت نکردن دعامون داره به ما لطف میکنه و ما بی خبر...
من و فرزندانم

فقط 19 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1286