پرنسا_79

عضویت : 1400/08/17
زن
دانشمند😎
ما درحالی که غمگین بودیم، دیگران رو تسلی دادیم!درحالی که شکست خورده بودیم به دیگران امید دادیم!درحالی که نمیتونستیم لبخند بزنیم، دیگران رو خندوندیم!با ما از قوی بودن حرف نزنید...🥲