زردآلو_لهیده

عضویت : 1397/11/28
زن
لیسانس مشاوره
گوش کن به من، هیچ وقت، هیچ وقت، به هیچ کس و هیچ چیز تو زندگیت تکیه نکن جز خودت،                                                 منتظر نباش کسی کنارت وایسه دستتو بگیره...                                 می فهمی؟ هیچ وقت ...                                    #شهرزاد
9 موضوع
پست
نکنه باردارم؟
1398/07/17 13:18:42 13 پست
13
صبح میشه این شب؟
1398/06/08 02:39:12 45 پست
45
فیلم خوب
1398/01/07 23:42:08 8 پست
8
سهم خدا رو میدین؟
1397/12/03 18:52:35 13 پست
13
النگوهامو بفروشم؟
1397/11/30 12:46:57 31 پست
31