گلسا،رستا،طناز

عضویت : 1397/09/12
زن
دکتری

معتقدم به عشق
وو قدرتی که به ادم میده
ممعتقدم زندگی هر لحظه ش جنگه زمین سفتی وجود نداره بهش تکیه کنی پس بخاطر دوس داشتنی هات بجنگ

اسم کاربریم اسم دخملای ایندمه  هیچم زیاد نیس چون من عاچگه دخملم     
36 موضوع
پست
1456