خاله_ریزه_کوچولو

عضویت : 1398/08/08
زن
12 سال
در حال تحصیلم😀
تیکه و حاضرجوابی در حد توانم درخدمتم😎کاری،باری بود خلاصه تگم کنید اگ تونستم بهتون کمک میکنم😝 بچه ها بخدا من ۶ تا بچه ندارم😢۵تای اولی خواهرزاده هامن آخری برادرزادم،تیکرم تیکر تولدمه😀چو شب به راه تو ماندم/که ماه من باشی...💝🌔درضمن من ۱۲ سالم نیست🤨 شهریور ۱۳ سالم تموم میشه و وارد ۱۴ سال میشم😊
من و فرزندانم
P - پسر - 7 سال
K - پسر - 6 سال
G - دختر - 1 سال
B - دختر - 1 سال
P - دختر - زیر یک سال
A - پسر - زیر یک سال

فقط 2 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1786