فاطمه(مامان_یاسمین_زهرا)

عضویت : 1395/05/31
زن
27 سال
کارشناسی
 (( از خانه قدم به دنیای بیرون بگذارید در حالی کهزنانگی تان پشت در جامانده است، تا انسانی در جمع حضور یافته باشد و اندیشه و گفتار و رفتار او مورد توجه و احترام قرار بگیرد نه جلوه‌های زیبای جسم و زنانگی‌ اش.(امام موسی صدر)))
1 موضوع
پست
1786