مامان_2_گل_پسر

عضویت : 1396/06/04
زن
30 سال
خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر🙏که داده ات نعمت و گرفته ات امتحان و نداده ات حکمت است.