سارا(مامان_سه_ویرانگر)

عضویت : 1390/10/28
زن
9 سال
درج نشده است
 ناکرده گُنه در این جهان کیست بگو؟!   آنکس که گُنه نکرد، چون زیست بگو؟!   من بد کُنم و تو بد مکافات دهی!  پس فرق میان من و تو چیست بگو؟!         😍😍😍 خدا روزی رسان شکست ناپذیر من است و هم اکنون مبالغ هنگفت پول در پناه لطف الهی و به شیوه هایی عالی به من میرسد😍😍😍😍😍😍😍  گاهی هیچکسی رو نداشته باشی بهتره !!!  باور کن بعضیا تنهاترت میکنن 🌹🌹🌹گاهی اوقات فقط به آسمان نگاه میکنم ، لبخند میزنم و میگویم :  خدایا میدونم که کار تو بود ! ممنونم  🤩🤩🤩🤩🤩     دعای خیر فقط این دعا: امیدوارم هیچ وقت محتاج بنده خدا نشی💖💖💖💖       
175 موضوع
پست
لپ لپ ، شانسی 😶😶😶😶
1400/04/23 20:38:49 6 پست
6
این نقاشی خوشگله
1400/04/16 20:04:07 22 پست
22
خیلی دلم میخواد
1400/04/05 22:28:19 5 پست
5
برام دعاکنید😔😔😔
1400/02/27 18:47:42 24 پست
24
تعبیر خواب🥴
1400/01/31 09:09:29 2 پست
2
خونه مجردی
1400/01/09 15:08:34 41 پست
41