نگاروحلما

عضویت : 1396/06/31
زن
درج نشده است
من ريخته ام در رگ تو شیره ی جان// هی چرخ بزن در من و دل را بتکان//این هم نفسی چه حس و حالی دارد// در پیکر من دو قلب دارد ضربان😍
من و فرزندانم

فقط 23 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
673