"دختر_کت_شلوار_پوش_"

عضویت : 1392/08/12
زن
34 سال
دکترای تخصصی
دو درصد از مردم فکر میکنند، سه درصد فکر میکنند که فکر می کنند و ۹۵ درصد باقیمانده حاضرند بمیرند اما فکر نکنند...