پری_شب

عضویت : 1400/05/20
زن
15 سال
در حال تحصیل
میشه دعا کنی ک امسال رو با موفقیت سر کنم و نتیجه های اخر سالم همه خوب و عالی باشن؟
154 موضوع
پست
همتون بیاین 😭
1400/09/07 11:34:18 3 پست
3
اشغاله همش 😑
1400/09/06 15:22:22 11 پست
11
خاهریم خشگله؟😁
1400/09/06 13:19:58 77 پست
77
چیکار کنم😕
1400/09/06 11:48:25 4 پست
4
تعبیر خاب برف
1400/09/06 07:29:26 2 پست
2
رفتیم خونه مامان بزرگم
1400/09/05 18:20:24 67 پست
67
48
حال بد🙁
1400/09/04 23:35:45 13 پست
13