تهدیگماکارونی۱

عضویت : 1398/05/18
زن
ارشد روانشناسی
شعور سطوح مختلفی دارد، بالاترین سطح آن نادیده گرفتن بیشعورهاست
من و فرزندانم
- پسر - 8 سال