فرشته_شادی

عضویت : 1399/04/02
زن
24 سال
دعا کنین تا موفق شم. با صلوات برای نیت ذهنم❤
کاربری در دست پنج نفر. فرشته=صاحب اکانت، ۲۴ سال  زهرا ۱۹سال.   زهره ۲۳ سال.  مریم ۲۴ سال.   مهسا ۲۵ سال  اینو گفتیم که هر کدوممون تاپیک میزنیم هممونو فرشته صدا نکنین😂 خودمونم قاطی میکنیم.🤣 جواب سوالاتتون: آره نیسونه😂 نه خط دیگه نداشتیم ترکیدن😉 نه ما سختمون نیست☺ آره چه امضای باحالی. قابلتونو نداره😁
2221