جولیا۱۳۶۳

عضویت : 1398/02/25
زن
درج نشده است
دنیا به دست کسانی که کارهای شیطانی انجام می دهند،نابود نخواهد شد، بلکه به دستان کسانی نابود می شود که آنها رامیبینندو هیچ کاری نمیکنند.                                                                         (آلبرت انیشتین)
من و فرزندانم
- دختر - 6 سال
2221