کفش_پاشنه_فلزی۲

عضویت : 1399/05/02
زن
درج نشده است
از ی جایی ب بعد آدم هم عاقل میشه هم مهر و محبتش روجا اینکه  پای آدما حروم کنه نثار پای گربه،سگ ها و گلدوناش میکنه.بدون توقع و ب دور از هر آسیبی 
من و فرزندانم
- پسر - 3 سال