همسراقامهدی

عضویت : 1398/04/01
زن
در حال تحصیل...

میشه واسه مامان شدنم و مامان ی پسر و دختر دوقلو سالم شدنم ی صلوات بفرستی ممنونم❤🙏

بعد از ی سقط و با وجود رحم دوشاخ مهرماه  میرم واسه اقدام دعاکنید خدابهم ی جفت دوقلو پسر و دختر سالم بده قول میدم قدرشونو بدونم میشه واسه حاجت دلم ی صلوات مهمونم کنی؟❤💋دعا کنید این ماه تیکرم واقعی بشه خداجونم میدونم ک ناامیدم نمیکنی🙏