رائیکا_خداجووووونم_شکرت_که_منم_مامان_شدم

عضویت : 1390/09/16
زن
32 سال سال
امیرحسینم 17خرداد (مبعث) دنیا اومدخدایا شکرت..

میگن پنجره دل آدمای مهربون رو به خدا باز میشه؛از اون پنجره من رو هم دعاکن...
673