مهر_رخسار

عضویت : 1400/08/10
زن
شنیدنی ترین سکوت، سکوت پروردگار است💙        نه قضاوتی درکار است، نه سرکوفتی و نه توصیه ای... شب را تاصبح هم که گله و شکایت کنی؛اوتنها سکوت می کند، وصبح، سپیده که می زند؛ یک جهان فرصت برای تغییر دراختیارت قرار می دهد...   ندای قلبت را باور کن، برای شنیدن این ندا نباید منتظرباشی صداهای بیرونی ساکت شوند! خانه ی دلت را آب و جاروکن وگاهی از سر مهر، دستی بر سر و روی قفسه های خاک گرفته ای بکش که باورهای زیبایی از تورا در خود جای داده اند وفراموششان کردی...              درمقابل نامهربانی ها، مهربان باش وبگذار توعامل تغییرشرایط باشی نه حلقه ای از زنجیره ی کینه وحسرت واندوه...                                                                             کار جهان هرچه شود    کار تو کو، بار تو کو؟                      گر دو جهان بتکده شد    آن بت عیار تو کو؟               
من و فرزندانم

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
3 موضوع
پست
غم مخور جانا...💛💫
1400/10/27 07:47:29 0 پست
0
دلتنگم💔
1400/10/26 16:47:29 0 پست
0
2221
2228