تنها000

عضویت : 1398/02/06
زن
15 سال
درحال تحصیل😐💔
زندگی ●مَرگ●است و○مَرگ○است▪ زِندگی▪💎✔️ پس درود بر ♤مَرگ♤ و ♢مَرگ♢ بر~ زِندگی~❌⚜
240 موضوع
پست
گاهی✨
1400/09/14 00:59:08 0 پست
0
مادرم یه زمانی میگفت:)
1400/09/13 17:10:56 0 پست
0
تو یه تیکه از قلبمی❤
1400/09/12 21:25:23 0 پست
0
راه حل😂
1400/09/12 01:49:33 39 پست
39
اتفاق ترسناک:)
1400/09/12 01:44:02 11 پست
11
یکی و دوست دارم❤✨
1400/09/12 00:24:49 0 پست
0
میگن✨
1400/09/11 13:57:48 0 پست
0
میخوام خودکشی کنم
1400/09/11 03:26:46 12 پست
12
ترسناک
1400/09/11 02:40:49 5 پست
5