ابرک۹۸

عضویت : 1398/07/25
زن
28 سال
لیسانس الاهیات
من و فرزندانم

فقط 17 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
17 موضوع
پست
سرماخوردگی دربارداری
1398/11/03 11:32:10 9 پست
9
بارداری ۲۰ هفته
1398/10/24 13:41:19 1 پست
1
بارداری هفته۱۹
1398/10/19 13:42:17 5 پست
5
سونو انومالی
1398/10/12 00:05:25 21 پست
21
سونو انومالی
1398/10/11 21:16:12 11 پست
11
عفونت بارداری
1398/10/09 19:24:54 2 پست
2
سونوانومالی
1398/10/09 18:43:57 0 پست
0
بارداری سه ماه دوم
1398/10/08 21:33:05 4 پست
4
بارداری
1398/10/06 14:15:35 9 پست
9
علایم بارداری
1398/10/05 22:07:58 1 پست
1