رنگين_كمون

عضویت : 1397/06/31
زن
23 سال
كارشناسي
اگر خواستيد از حقيقتي دفاع كنيد،اول مطمئن شويد كه آن صرفاً همان ديدگاهتان نباشد كه به شدت مايليد(حقيقت🌈)داشته باشد🌈❄️🍭🦄😊🌈