مامان_مهرساخانم

عضویت : 1398/05/12
زن
28 سال
لیسانس

گاهی سر سری رد شو و زندگی کن چرا که دقّت زیادی . د ق ت میدهد😞

ان خدایی که به قلبم غم داد                                        خود او باران داد                                                      زندگی با عطش ثانیه ها میگذرد                                  میشود ثانیه را جریان داد ......... من خدا را دارم           ان خدایی که به هنگام غمم میگرید                            و به هنگام خوشی های دلم میخندد...                         همه بارانها....همه جریانها...همه تاب و تب دلم پر از صحبت اوست........(((من خدا را دارم)))
1 موضوع
پست