الهه_جذابیت

عضویت : 1398/03/20
زن
20 سال
در حد سنم از زندگی درس گرفتم

یه دختره تخس😏 و یوقتا لجباز👼😈 گاهی مغرور😎 اما جذاب🧟‍♀️

همه بار اول ثبت نام کردن پس انقد نگیدکاربریت یا عضویتت مبارک از نظرم خوشت نیومد مشکل خودته گزارش نزن خودت سوال کردی و نظر خواستی عقده ای بازی نداره ک از قضاوت متنفرم پس ن بکن ن میکنم نچسب به نظر میام ولی اونم ب خودم ربط داره در ضمن من مسئول باور کردن یا نکردن شما نیستم پس خودت میدونی  قبل از هر حرفی یکم فکر کردن بد نیست  
56 موضوع
پست
بچه ها کسی
1398/07/28 18:23:08 1 پست
1
برو بچ کار بلد
1398/07/26 18:33:46 3 پست
3
این زنه چ بد
1398/07/26 15:19:35 33 پست
33
کی همسرش یا خودش....
1398/07/24 13:37:23 6 پست
6
بچه ها شما...
1398/07/24 11:01:08 7 پست
7
بچه ها بفرمایید
1398/07/22 20:33:51 5 پست
5
از این یارو خوشم میاد
1398/07/18 16:05:21 16 پست
16
30