الهه_جذابیت

عضویت : 1398/03/20
زن
20 سال
در حد سنم از زندگی درس گرفتم

یه دختره تخس😏 و یوقتا لجباز👼😈 گاهی مغرور😎 اما جذاب🧟‍♀️

همه بار اول ثبت نام کردن پس انقد نگیدکاربریت یا عضویتت مبارک از نظرم خوشت نیومد مشکل خودته گزارش نزن خودت سوال کردی و نظر خواستی عقده ای بازی نداره ک از قضاوت متنفرم پس ن بکن ن میکنم نچسب به نظر میام ولی اونم ب خودم ربط داره در ضمن من مسئول باور کردن یا نکردن شما نیستم پس خودت میدونی  قبل از هر حرفی یکم فکر کردن بد نیست  
64 موضوع
پست
بچه ها به اینا چی میگن
1398/09/04 23:10:45 6 پست
6
چرا انقدر عقده این؟؟؟
1398/08/19 17:36:38 20 پست
20
دوستان اهل رامسر
1398/08/19 09:56:02 3 پست
3
تعبیر خواب دوناش بیان
1398/08/17 12:19:47 7 پست
7
بچه ها برای شماام
1398/07/29 21:45:01 6 پست
6
آشپزای حرفه ای
1398/07/29 11:23:47 5 پست
5
بچه ها کسی
1398/07/28 18:23:08 1 پست
1
برو بچ کار بلد
1398/07/26 18:33:46 3 پست
3