اردشیردرازدستم

عضویت : 1400/02/06
زن
22 سال
فوق تخصص جراحی های مغز و اعصاب وعمل قلب باز .
عضو گروه رز زرد💛وزن شروع ۷۵💛هدف چالش پاییزه ۶۵💛هدف اول ۷۲🔒هدف دوم ۶۹🔒هدف سوم ۶۵🔒