به_کبودی_یاس

عضویت : 1397/07/24
زن
بی سواد
امروز خیلی دلم شکست...خدای من .ببین امروز رو و تمام گذشته که دلم رو خون کردن .هرثانیه و هر لحظه اش رو ببین.من هرگز نمیگذرم و نمیبخشم.از الان تا ابد، تا آخر دنیا .تا هر ثانیه و هر لحظه اش رو نمیبخشم شون .الهی خون به دلشون بیار که خون به دلم آ وردن.الهی خون به دل خودشون و عزیزاشون کن که خون به دلم کردن و باعث شدن که با عزیزانم بد رفتاری کنم.الهی تو رو به هرکسی که برات عزیز هست؛ الهی تو رو به تمام ادمهای خوبی که دوستشون داری، قسمت میدم که ازشون نگذری.الهی تو رو به ابوالفضل عباس، به هرکی برات عزیز هس، قسمت میدم که نگذر؛ هرگز نمی بخشم اونا رو الهی تو هم مجازاتشون کن.الهی میدونی که من و خانواده ام تو این دنیا به غیر از تو هیچکسی رو نداریم. الهی میدونی تو کل عمرم تا هرچی تونستم صبوری کردم و به هرکسی که از دستم برمیومده کمک الهی تو رو به داغ دل زینب قسم میدم تو رو  به دل شکسته حضرت زینب قسم میدم از الان تا ابد نبخششون و مجازاتشون کن.الهی تو رو به مدینه و کربلا و مقدساتت قسمت میدم که آه دلم رو بگیری از تک تکشون.از همه الهی که دل خون شین که دلمو خون کردین.الهی ولی امروز دلم خون شد.الهی تا ابد نمیگذرم، الهی چی میشه به حرف منم گوش کنی و عدالتتو برقرار کنی.چرا من میبینم به چشمم که ادمهای حریص و طماعی که خون همه رو تو شیشه میکنن، روز ب روز سالمتر و خوشبختترن اما ادمهای بی ازار و خداترس؛ روز به روز داغونتر و خسته تر.الهی دور از بزرگیت هست که به حرفام گوش ندی، منو نبینی، الهی من به غیر از تو کی رو دارم که کمکم کنه؛هیچکس؛ الهی من به غیراز تو هیچکی رو ندارم.الهی اینا با دلم کاری کردن که با دل ریش و با دل خون، از شب تا صبح گریه کردم،ولی وقتی فرداش دیدمشون، اونا حالشون خوب بود و من داغون..‌‌الهی من سکوت می کنم چون چاره ای ندارم.الهی تو ازشون نگذر.مرسی که هستی خدا لااقل باهات حرف میزنم و سبک میشم.هنوزم وقتی باهات حرف میزنم، ارامش میگیرم، انگار که اتفاقی نیوفتاده.الهی اشکم خیلی درآوردن خیلی زیاد...ولی هربار که باهات حرف زدم، سبکتر شدم.خدایا خیلی زود حسابشون رو برس، خیلی زود و خیلی زود.الهی اینقدر گرفتارشون کن که دیگه به اذیت کردن مردم فکر نکنن..عاشقتم خدا
7 موضوع
پست
حقیقت ...
1399/12/11 13:35:39 0 پست
0
بعضی وقتا...
1399/12/11 11:28:40 0 پست
0
میشه نوازشم کنی...
1399/12/11 02:05:30 0 پست
0
همینجوری...
1399/12/11 00:23:15 0 پست
0
بعضی وقتا
1399/12/07 18:22:33 0 پست
0
1995
1997