نازشصت

عضویت : 1397/07/09
زن
کارشناس ارشد روانشناسی
همیشه باید ۶۰ کیلو بمونم. با ورزش و کالری شماری.....🙂
من و فرزندانم
- دختر - 3 سال