مغرور_جذاب

عضویت : 1398/04/09
زن
درحدخوندن ونوشتن😉😉

نفسم مامانمه نباشه نیستم....😍😍

کسی که به امیدشانس نشسته باشد...سال هاست که مرده است...ارزش آدم های خوب رازمانی واقعا درک می کنیم که ازمیان مارفته اند...باهم مهربان باشیم شایدفردایی برای جبران نباشد....اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آن است که سخن بگویی و خاموشت کننداندکی تامل لطفا....
من و فرزندانم
آقاپسر - پسر - 3 سال
1333