کوفتهتبریزی

عضویت : 1397/07/05
زن
درج نشده است
وزن اولیه 16.3.98     85کیلو وزن هدف 70
من و فرزندانم

فقط 18 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
65 موضوع
پست
ی سوال دارم لطفا بیاین
1398/03/20 20:34:46 6 پست
6
خانما بیاین لطفا
1398/03/20 13:52:30 9 پست
9
تجربه ی رژیم لاغری
1398/03/19 13:42:08 39 پست
39
بیاین لطفا
1398/03/17 19:23:17 12 پست
12
لاغری بیاین لطفا
1398/03/17 13:23:49 14 پست
14
خواهرم بیاین لطفا
1398/03/08 20:59:23 34 پست
34
شام
1398/03/08 11:26:00 8 پست
8
دوقلو
1398/03/07 14:19:00 58 پست
58
ی سوال دارم
1398/03/06 17:41:38 10 پست
10