فيلوسوفيا

عضویت : 1396/07/25
زن
23 سال
درج نشده است
بگو ستاره دردانه                                            در انزواى رصدخانه                                         كدام كوزه شكست آنروز؟                                  كه با گذشتن نهصد سال                                 هنوز حلقه دستانش به دور گردن خيام است....