بدبد

عضویت : 1399/10/20
زن
من و فرزندانم
25 موضوع
پست
چرا موها داره سفید میشن
1400/01/08 22:08:29 14 پست
14
کی جوجه رنگی داره
1399/12/24 00:04:04 15 پست
15
یکی جوک بگه بخندیم
1399/12/23 23:55:47 25 پست
25
برف آمد
1399/12/23 23:53:22 4 پست
4
کی امشب تنهاست
1399/12/15 01:22:37 22 پست
22
چرا مردا دارن زشت میشن
1399/12/15 01:13:22 37 پست
37
کادوی روز مرد چی میدید
1399/12/07 21:10:18 53 پست
53
زابلی داریم
1399/11/09 01:40:33 5 پست
5
کی جن دیده
1399/11/09 01:14:12 8 پست
8
کی از شوش بدش میاد
1399/11/09 01:07:27 35 پست
35