منمشتعلعشقعلیمچکنم

عضویت : 1397/05/25
زن
اکابر
من مست می لم یزلیم چه کنم  من سوخته جان ازلیم چه کنم  زین آتش جان تا به قیامت شادم  ‌ من مشتعل عشق علی ام چه کنم