مامان_تارا24

عضویت : 1387/08/12
زن
37 سال
در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم میکند...آبی آسمان که میبینم و میدانم که نیست و خدا که نمیبینم ولی میدانم که هست...