چش_رنگی

عضویت : 1400/04/10
زن
22 سال
دانشجوی رشته حقوق
یک دختر مستقل و خودساخته💪                                      تیپ شخصیتی ENTP💜                                  کاربر خاموش از آذر 97 🅾                                           قدبلند و چشم سبز