فردابهتراست

عضویت : 1398/12/01
زن
درج نشده

آمدیم درست نظر بدهیم نه اینکه دل همدیگر را بشکنیم و عقده های خودمون را اینجا خالی کنیم.

بزرگ فکر کنیم حتما موفق می شویم دعای خیر برای همتون دارم برام دعای خیر کنید خدا خیرتان بدهد 
1652