لیلی_من

عضویت : 1400/06/27
زن
درختری در جستجوی دانایی
لیلی من   مستانه ی چشمان توام ...             تو مرگ دلم را ببین و برو  چو طوفان سختی به شاخه ی غم  گل هستی ام را بچین و برو....      
2228
2221