رزا_مامان_کیانا

عضویت : 1390/10/07
زن
31 سال
همیشه یادتان باشد که وضعیت کنونی شما، سرنوشت نهایی تان نیست.روزهای خوب خواهند آمد.
من و فرزندانم
- دختر - 7 سال