عشقآبنبات

عضویت : 1400/06/04
زن
درج نشده است
من به توان تو رسیده‌ام💑    اي <برتر از خيال و قياس و گمان و وهم  /  وز هر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم>شکرت ،که مزید نعمت است