عاطی__(_عشـــقم_حسیــــــن_)

عضویت : 1389/06/31
زن
36 سال

* بر برگ برگ دفتــــر عمــــرم نوشتــــه ام .....
نابرده رنج، گــــنج به من داده است حسیــــن(ع) *
1286