مرد_کوچولو_مامان

عضویت : 1397/09/12
زن
3 سال
دیپلم😊

عشق یعنی:مَردکوچولوی خونه ام🧒فدات بشم عشق مامان😍

مَرد مَن تَه ریشی دارد ک به دنیا میارزد☺مَرد مَن با ثروت پدرش خوش نمیگذراند وهرروز یک ماشین مدل بالا سوار نمیشود😶مَرد مَن ازچهره اش حیا ونجابت جار میزند🤗مَرد مَن ازقدش مَردانگی میریزد،از آغوشش حس امنیت میگیرم😋مَرد مَن بوی صداقت میدهد روی پاهای خودش می ایستد و برای خوشبخت شدن جان میکَند😍برای من همینکه صادقانه دوستم دارد کافیست من از دوستت دارم های هرزه هرروزه ک مخاطبهایش فرق دارد بیزارم😤همینکه ب فکر خیانت نیس کافیست من از بودن جسمی ک فکرش با دیگریست بیزارم😖همینکه برای خوشحال کردنم یک شاخه گل با دست رنج خودش بیاورد🌹کافیست من از کادوهای گران قیمت با پول پدر بیزارم☹همینکه زیبایی های ساده ام را میپسندد و مرا ب تغییر اجبارنمی کند کافیست👩ک من از زیبایی های مصنوعی بیزارم😑همینکه جای ترک کردن درکم میکند برایم کافیست..من بهترین مَرد دنیارو دارم وتا ابد عاشقَش خواهم بود😘قُربون مَردهای زندگیم بِشم(پِسرم وباباش دنیای مَنَن)
من و فرزندانم
اهورا - پسر - 3 سال
15 موضوع
پست
عصرونه مادرپسری😋
1398/06/10 19:52:26 39 پست
39
اهنگ های شاد..قِر دار💃
1398/06/01 17:44:03 23 پست
23
تل*گرام کمک
1398/04/17 17:06:33 10 پست
10
افطار😋😋
1398/03/06 18:58:21 23 پست
23
تولد همسرم😍
1398/01/30 18:11:42 19 پست
19
دوست داشتین...🤔🤔🤔🤔
1398/01/29 16:01:53 46 پست
46
شام
1398/01/15 20:12:13 29 پست
29