یاسین_و_یاسمین1

عضویت : 1396/02/04
زن
24 سال
محصل
خیر یعنی در جوانی رفته باشی کربلا.‌‌..
“یا امام رضـــــــــــا” اگر بناست که لطف کسی به ما برسد …. .خدا کند فقط از جانب شما برسد….نخواه منت بیگانه بر سرم باشد….. .خوش است خیر همیشه ازآشنا برسد…                            . 💚😍زیر پوست من یک دنیا در جریان است😍💚
من و فرزندانم

فقط 22 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40