پگاه_سابق_هستم۲

عضویت : 1398/04/05
زن
31 سال
لیسانس کامپیوتر

سومین کاربریمه،دیگه درباره مسائل سیاسی نظر نمیدم منو قاطی دعواها نکنین✋                    

زندگی شاید ان جشنی نباشد که انتظارش را داشتی            اما حالا که به ان دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص Ես փնտրում եմ հին հայ ընկերներ
1694