جنسیت :
زن
سن :
32
مدرک تحصیلی :
امضاء :
سومین ماه عشق بازی اومدی تو دلم دخمل نازم.خدایا شکرت