جنسیت :
زن
سن :
40
مدرک تحصیلی :
امضاء :
...وقتی خدا در پنجره بهشت را باز کرد,از من پرسید! آرزوی امروزت چیست؟
من گفتم,لطفا کسی که در حال خواندن این متن است را در پناهت حفظ کن!!!