دلم_تنگ_شده_زودبیا

عضویت : 1397/02/21
زن
19 سال
پایه دوازدهم
میشه  از خدا بخواین به منم یه دخمل(سالم وصالح و آروم) بده؟ 😍خیلی دوس دارم❤️انشاالله حاجت روا شین...                            تیکر سه سالگی گل پسرمه💙                            
من و فرزندانم
عشق مامانش - پسر - 2 سال

فقط 1 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
2221