جنسیت :
زن
سن :
36
مدرک تحصیلی :
امضاء :
سخت است وقتی از شدت بغض گلو درد بگیری و همه بگویند لباس گرم بپوش!!!