جنسیت :
زن
سن :
31
مدرک تحصیلی :
امضاء :
خداوندا
من چیزی نمی بینم
آینده پنهان است
ولی آسوده ام
چون تو را می بینم
و
تو همه چیز را