جنسیت :
زن
سن :
28
مدرک تحصیلی :
امضاء :
امام علی (ع):در شگفتم از کسے که مردگان را مے بیند و مرگـ را از یاد مے برد....