_پرنیا_

_پرنیا_

صبور بودن یکی از سخت ترین کارای دنیاااااس و من اونو بلدم😊

جنسیت :
زن
سن :
29
مدرک تحصیلی :
امضاء :
عشق هرگز مرگ طبیعی ندارد , از غفلت و بی اعتنایی می میرد#سامرست_موام