جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :
من رستا ۱۵ سال دارم !!!!😯 تو رو خدا دیگه سنمو نپرسین انقد😐 در ضمن تیکر بارداری نیس تیکر عروسیمه☺️